De rekening – MONDZORGBUITENHOF – Almere

De rekening

Factuur

INFOMEDICS

Na iedere behandeling wordt uw factuur via ons factureerbedrijf Infomedics aangeboden voor declaratie aan uw verzekeringsmaatschappij.

Indien de nota niet in aanmerking komt voor rechtstreekse vergoeding, ongeacht de reden, zult u alsnog een nota via Infomedics  per post thuis ontvangen.

Heeft u géén basis en- of aanvullende tandheelkundige verzekering, dan dient u de factuur per pin te voldoen aan de balie. Het advies is om altijd een kopie te maken van uw originele nota, alvorens u deze opstuurt naar uw verzekeringsmaatschappij.

Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de rekening aan Infomedics. De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn van toepassing op al de door ons verstuurde nota’s.

De zorgverzekeraar

De praktijk heeft vooralsnog géén contracten afgesloten met de diverse zorgverzekeraars.  Sinds januari 2013 worden vaste tarieven gehanteerd, met de daarbij horende codering opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Echter, steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist vanuit de aanvullende tandheelkundige verzekering, maar stellen soms bepaalde voorwaarden.

Voor een goede financiële voorbereiding adviseren wij om uw polisvoorwaarden goed door te lezen  vooraf aan uw eerste bezoek.

Dit om misverstanden achteraf, omtrent kosten en vergoedingen te voorkomen.

Vragen

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. Het kan telefonisch, maar wij geven de voorkeur aan een e-mailbericht.

De Nederlandse zorgautoriteit

Voor meer informatie over tandheelkundige protocollen en tarieven, verwijzen wij u graag naar de website van de NZa (www.nza.nl).

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden die de praktijk voor mondhygiëne MONDZORGBUITENHOF hanteert.

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor alle zorg die binnen de praktijk MONDZORGBUITENHOF -hierna genoemd “de
praktijk” wordt verleend en maken deel uit van de behandelingsovereenkomst die binnen de praktijk, werkzame
zorgverlener is gesloten en zijn (of worden) vóór of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt schriftelijk ter
hand gesteld.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger
verstaan.

3. De kosten van behandeling worden berekend volgens de geldende tarieven lijst met de daarbij horende codering. De
tarievenlijst is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
Voor actuele tarieven verwijzen wij u naar onze website www.mondzorgbuitenhof.nl/ tarieven.

4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij of zij deze afspraak tijdig af te zeggen dit kan zowel
telefonisch als per e-mailbericht. Voor een afspraak geldt als tijdig tenminste 24 uur vooraf aan het tijdstip van de
afspraak. Indien de patiënt de afspraak niet of niet tijdig heeft afgezegd (ongeacht de reden) en de tijd kan niet meer
worden opgevuld, dan zal de praktijk de gereserveerde tijd in rekening brengen, onder de code C90 (niet nagekomen
afspraak). Hierbij moet u denken aan tenminste 75-100% van de gereserveerde tijd. U kunt altijd het
antwoordapparaat inspreken. Let op! De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet!!

5. De kosten van de behandeling worden gedeclareerd door Infomedics . De door Infomedics gehanteerde
voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en zijn of worden voor of bij het sluiten van deze
overeenkomst schriftelijk aan de patiënt ter hand gesteld.

6. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.

7. Voor alle afspraken wordt standaard 45 minuten  voor kinderen en  60 minuten voor volwassenen gereserveerd. Bij
wijze van uitzondering wordt er 30 minuten gereserveerd (Maar bij ons gaat zorgvuldigheid voorop aan snelheid).

8. De praktijk heeft GÉÉN individuele contracten met zorgverzekeraars. Echter, wordt de zorg door veel zorgverzekeraars
vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedt. Let op!! De vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Voor
zekerheid omtrent de vergoeding van de behandeling adviseren wij u om uw polisvoorwaarden te controleren en/ of
contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.


MONDZORGBUITENHOF,  omdat preventieve mondzorg werkt.