Nieuwe patiënt

De eerste afspraak

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek  en tevens wordt er een mondonderzoek uitgevoerd. Dit is noodzakelijk om een goed beeld (overzicht) van uw gebit en tandvlees te kunnen krijgen.

Aan de hand van dit onderzoek (en de eventueel meegenomen röntgenfoto’s) wordt u zo duidelijk mogelijk geïnformeerd over de toestand van uw mond (diagnostische fase).

Medische bijzonderheden

Vooraf aan het onderzoek, krijgt u de gelegenheid om bijzonderheden en/of beperkingen met betrekking tot uw gezondheid te bespreken met de mondhygiënist. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld allergiën (latexallergie, allergie voor anesthesievloeistof) of chronisch medicatiegebruik.

Het mondonderzoek

Tijdens het onderzoek worden alle bijzonderheden en/of afwijkingen omtrent uw tandvlees, uw gebit en de mondholte in kaart gebracht.

De mondhygiënist onderzoekt ook of en in welke mate er sprake is van ontsteking van uw tandvlees. Aan de hand van de bevindingen krijgt uw tandvlees een cijfer, de zogenaamde DPSI- score (Dutch Periodontal Screening Index). Hieronder een korte toelichting van de betekenis van dit cijfer:

Mondhygiëne instructies

Na het onderzoek worden de verschillende technieken (poetstechniek, stokertechniek en evt. rager-en/ of flosstechniek) met u doorgenomen en/of gecontroleerd op correct gebruik.

Gebitsreiniging

Afhankelijk van de conditie van uw gebit zal worden gestart met de gebitsreiniging tijdens het eerste bezoek.

Rapportagebrief

Het is van collegiaal- en kwalitatief belang dat uw tandarts of verwijzer op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen van het mondonderzoek, het behandelplan, de adviezen, het resultaat en het verloop van de behandeling. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke rapportage.

Vervolgafspraak

Indien nodig en u dat wenst kunt u bij de balie een vervolgafspraak inplannen.